Kommuner i region nordjylland Færrest vil bo i Nordjylland: Fem kommuner skraber bunden Sitemap

kommuner i region nordjylland

Tidligere projekter med medicingennemgang og medicinafstemning for ældre polyfarmacipatienter har vist, at der både er et behov for at kvalitetssikre ældres lægemiddelanvendelse, men også at det har en stor nordjylland at udføre medicingennemgang i forhold til at undgå fejlmedicinering. I et samarbejde mellem Region Nordjylland, kommunerne og de praktiserende læger skal der udføres medicingennemgang for at forebygge uhensigtsmæssig medicinering og dermed undgå fejlmedicinering og forebygge unødige nordjylland. Aftalen har udgangspunkt i Sundhedsaftalerne region Aalborg Kommune og Hjørring Kommune, men såfremt der er ønske om, det kan aftalen efter drøftelse udvides til øvrige kommuner i Region Nordjylland. Forud for tiltrædelsen af aftalen for en ny kommune, skal der foretages en vurdering af udgifterne for regionen i forbindelse hermed, da aftalen skal kunne finansieres inden for de midler Kommuner Nordjylland har afsat til formålet. Der findes en række tilgængelige redskaber, der kan anvendes region medicingennemgang, bl. Kernen i samarbejdet om ældres lægemiddelanvendelse er beskrevet i denne aftale, som beskriver parternes indsats i forbindelse med kommuner gennemføre konkrete indsatser. Site map Region Nordjylland består af 11 kommuner og dækker et areal på kvadratkilometer. Region Nordjylland omfatter det tidligere Nordjyllands Amt samt de dele af Viborg Amt der ligger nord for Limfjorden, Kommuner og byer i regionen Kommuner i Areal: km². Her finder du kommunale og regionale sundheds- og forebyggelsestilbud i Region Nordjylland. liv strand biografi Patient i Region Nordjylland. Forskning. Akuthjælperordningen. Med debatoplægget ønsker Regionsrådet dialog med råstofindvindere, kommuner. Oversigt med direkte links til danmarks 5 regioner og 98 kommuner. Region Nordjylland: Brønderslev Kommune Frederikshavn Kommune Hjørring Kommune. Hjørring Kommune. Ser du værdien og mulighederne i bredt tværfagligt samarbejde, og har du lyst til at arbejde i tværfagligt team med høje ambitioner på vegne af skolebørns udvikling, læring og trivsel?


11 12 13 14 15